Děkujeme společnosti Cabot za finanční dar

Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti Cabot za podporu našeho dětského domova formou finančního příspěvku. Tato pomoc je pro náš domov velmi důležitá. Děkujeme. 🙂