Pomoc dětem

Pokud chcete pomoci

Forma pomoci finanční

Pokud se rozhodnete pomoci dětem poskytnutím finančního daru, pak je nutný následující postup:

  • sepsání smlouvy (částka, použití finančního daru)
  • odeslání sjednané částky na účet 6835120227/0100, nebo předat pověřené pracovnici, která vystaví pokladní doklad, zajistí odevzdání peněz na účet a sepíše s vámi smlouvu o účelu použití

Forma pomoci věcná

Pokud chcete dětem dát věcný dar:

  • přineste jej do domova, pověřený zaměstnanec dar převezme, zaeviduje a předá dětem, v případě hodnotnějších darů je třeba sepsat darovací smlouvu